Phần mềm được tạo ra như thế nào (P2)

Tiếp tục từ phần 1

2. Làm như thế nào

Wow!!! Câu hỏi lớn!

Đúng vậy, làm như thế nào?

Từ nơi này sẽ sinh ra các trường phái và ý tưởng khác nhau trong việc xây dựng một phần mềm, và thế là hàng tá các quy trình phát triển phần mềm được đưa ra.

Nhưng mặc kệ quy trình gì, tóm lại xuyên suốt trong cả quá trình thực hiện phần mềm, chúng ta sẽ làm những thứ sau đây:

a. Phân tích cái yêu cầu đã được mang về đó, bổ ngang bổ dọc từng yêu cầu một, chúng ta sẽ liệt kê ra được:

 • Những ai sẽ sử dụng
 • Các thành phần (module) phải làm
 • Các màn hình (form)
 • Mỗi quan hệ giữa các form, các module
 • Vai trò của từng người dùng trên từng form/module
 • Các thành phần trong dữ liệu sẽ được lưu trữ và cách thức lưu trữ.
 • Mối quan hệ giữa các thành phần dữ liệu.

Ngoài ra còn các điều kiện về môi trường (chạy trên hệ điều hành nào, phiên bản bao nhiêu, online/offline,…), hiệu năng, giao diện dễ nhìn, vân vân và mây mây…

b. Thiết kế:

Sau khi phân tích abc, xyz các kiểu, một hay một vài anh siêu nhân sẽ nhảy ra … vẽ.

Ở đây vẽ không phải vẽ giao diện hay vẽ chân dung, mấy anh siêu nhân vẽ … hệ thống.

Nghe mông lung quá, nói rõ ràng hơn là như thế này:

 • Các module sẽ bố trí như thế nào.
 • Các module giao tiếp với nhau bằng cách nào
 • Trong từng module, các thành phần được sắp xếp ra sao, giao tiếp giữa các thành phần như thế nào.
 • Cách lưu trữ và sử dụng dữ liệu cho từng thành phần theo cách nào.
 • …..

Đại khái các bạn tưởng tượng người ta xây một căn nhà, người ta vẽ thiết kế thế trước khi thi công vậy đó.

c. Thực hiện:

Tức là biến cái mô hình trên bảng vẽ của mấy anh siêu nhân kia thành các chức năng cụ thể của phần mềm.

Việc này đòi hỏi các kỹ năng về lập trình. Phần này chằng có gì để nói nhiều, các bạn học lập trình thì cũng biết rồi.

d. Kiểm tra:

Chả nhẽ làm xong không kiểm tra, ai biết mấy thằng ất ơ kia nó làm ăn thế nào.

Trên thực tế, việc kiểm tra bao gồm 2 chuyện:

 • Xem bọn nó viết đúng theo yêu cầu của khách hay không (không đúng khách đâu có trả tiền, đói à ☹)
 • Nó làm đúng yêu cầu rồi, nhưng có xử lý đúng và đủ các trường hợp hay chưa?

(Nói theo tiếng Máng, à nhầm, theo thuật ngữ chuyên ngành, là verification validation)

Nghe đơn giản nhỉ, nhưng thực tế là việc làm ra lỗi giống như việc sinh viên nợ môn vậy 😀

Yêu cầu
Yêu cầu
Kết quả
Kết quả

e. Cài đặt – Chuyển giao

Đây là bước được mong chờ nhất, và cũng là hồi hộp nhất.

Sau khi mọi thứ đã được hoàn thành, việc còn lại là cài đặt và giao cho khách nghiệm thu, bao gồm bộ mã nguồn, các tài liệu phân tích và thiết kế, hướng dẫn sử dụng,… cùng việc kí kết các hợp đồng phụ cho việc bảo trì và cập nhật phần mềm (nếu có).

Cuối cùng… thu tiền, tèn tèn 🙂

Các quy trình phát triển phần mềm thực ra là việc sắp xếp các bước trên theo các trình tự khác nhau, hoặc lựa chọn thực hiện các bước cho toàn bộ phần mềm hay cho từng phần nhỏ (làm theo giai đoạn).

Do đó, nếu bạn tham gia vào dự án phát triển phần mềm, cứ yên tâm bạn sẽ được trải qua hết các bước này.

1 bình luận về “Phần mềm được tạo ra như thế nào (P2)”

Viết một bình luận