Viết hàm sao cho tốt (P2)

Tiếp theo P1

2. Nguyên tắc 2: nghĩ trước khi làm

Khi bắt tay vào implement cho một hàm (xa hơn là một chức năng nào đó), đừng vội code, hãy phân tích kỹ từng việc sẽ làm của hàm.

Đôi khi với những chức năng phức tạp, chúng ta nên vẽ ra luồng xử lý chính cho thật rõ ràng.

Đọc tiếp

Viết hàm sao cho tốt (P1)

Hàm (function hay procedure) trong lập trình giống như các tế bào trong cơ thể chúng ta vậy. Tổ hợp các hàm theo trật tự nhất định sẽ tạo thành các chức năng.

Để các chức năng hoạt động tốt, hiệu năng cao, ta phải viết hàm sao cho tốt. Đây là một câu chuyện dài, vì tùy theo khả năng tư duy, kinh nghiệm của mỗi người mà sẽ có cách viết hàm khác nhau.

Với những bạn ít kinh nghiệm (mới ra trường hoặc đi làm thời gian ngăn), chúng tôi xin chia sẻ một vài nguyên tắc khi viết hàm, các bạn có thể tham khảo.

Đọc tiếp